10. 3. 2013

Jak správně chápat amnestii? Existují dvě možnosti, jak ji vyložit

Václav Klaus vyhlásil 1. ledna 2013 dílčí amnestii. Součástí rozhodnutí (1/2013 Sb.) byl druhý článek o abolici dlouho neuzavřených kauz. Z jeho znění ale není jasné, koho se má abolice vlastně dotknout. Existují dvě možnosti, jak si článek vyložit. Zde je jeho znění:

Čl. II
Zastavení trestního stíhání
Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

 

Správný výklad 


Správný a všemi přijímaný výklad druhého článku je takový, že prezident nařizuje, aby byla skončena všechna stíhání, která trvají déle než osm let. Toto nařízení se netýká stíhání proti uprchlému. Únorové zprávy uváděly, že se zatím jedná o 327 zastavených trestních stíhání.

Alternativní výklad


Prezident zastavuje všechna trestní stíhání. Netýká se to pouze těch, která jsou vedená proti uprchlému a trvají více než osm let. Toto je druhý možná výklad článku II. Nejednalo by se o tři stovky případů, ale nejspíš o tisíce. 

Háček je ve vedlejších větách. Záleží, k čemu vztáhneme vedlejší větu: "Od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let." Když zájmeno jehož vztáhneme k výrazu "neskončené trestní stíhání", dostaneme první interpretaci. 

Stejnětak ale zájmeno můžeme vztáhnout k výrazu "trestního stíhání proti uprchlému". Dostaneme potom druhou interpretaci. Jak se tedy rozhodnout?

Sám prezident svoji amnestii nijak blíže v novoročním projevu neokomentoval. Vzápětí se rozhodnutí ale chopila média a veřejnost a amnestii začaly komentovat. Každý tak k informaci už přistupoval už s předvysvětlením, které dávalo za pravdu prvnímu výkladu. Další interpretaci už nikdo neměl potřebu hledat. 
 
Alternativní interpretace je možná jen kvůli nešikovné formulaci zákona. Podle obyčejného rozumu je jasné, že druhý výklad je pouze omyl. Prezident by tak totiž zrušil skoro všechna trestní stíhání.   

Video: Klaus vyhlašuje amnestii

Na toto téma mě přivedla přednáška PhDr. Ondřeje Dufka z Ústavu pro jazyk český.

Žádné komentáře:

Okomentovat