28. 2. 2014

Erasmus v Antverpách: Čtyřhodinové přednášky a kilogramové učebnice

Na Mediálních studiích na FSV UK si běžně zapisuju předměty na semestr za 30 kreditů i více. Z Erasmu v Antverpách mi stačí přivést kreditů 10. Přesto jsem si zapsala čtyři předměty dohromady za 21 kreditů. Intercultural communication (tři kredity), Internal Communication, Radio and Television Studies a New Media and Politics (po šesti kreditech).

Pohled na AntverpyČtyřhodinová přednáška


Každý předmět má jednu přednášku/seminář stejně jako na FSV. Rozdíl je ale v čase. Přednášky obvykle trvají tři hodiny. Na bakalářském studiu se objevují i dvouhodinové bloky, ale není výjimkou, že jeden předmět v rozvrhu zabere čtyři hodiny. Například ve čtvrtek mám od 9:00 do 13:00 předmět Radio and Television Studies. Běžná přednáška na FSV v Praze má 80 minut a nejednou jsem zažila, že měl profesor problém vyplnit všechen čas. 

Přednášky tady na Fakultě politických a sociálních věd mají občas podobu diskuzí, kdy studenti dostávají otázky nebo je sami pokládají. Možná i kvůli delšímu času jsou hodiny rozmanitější. Často máme tzv. guest lectures od profesorů ze zahraničních univerzit nebo od lidí z praxe. 

Učebnice váží 1,5 kg


Na většinu předmětů si studenti kupují v univerzitním vydavatelství tvz. readery. Jsou to v podstatě skripta ve formátu A4 a jedna kniha má třeba 600 stran. Přednášející si sami připravují na každý předmět svůj reader, který obsahuje sylabus předmětu, studie, odborné články nebo kapitoly z učebnic, které jsou klíčové pro studium. Obsah readeru pak tvoří páteř celého předmětu a zkoušky.

Výhodou je, že přesně vím, co se bude na přednášce probírat a co se pak naučit. Na Žurnalistice a Mediálních studiích na FSV žádná skripta neexistují, takže často člověk tápe, co je obsahem kurzu a jak se správně naučit na zkoušku. 

Látky na jeden předmět je hodně. U readeru pak přednášející neuvádí, kolik má stran, ale kolik váží.  Pří obvyklé váze 1 500 gramů a 12 týdnech výuky máme na jeden předmět na týden 125 gramů učiva. Moje strategie zatím je, že čtu texty vždy před přednáškou. Na samotné hodině pak jen sleduju text, doplním, co mi chybí, a nemusím si psát poznámky. Jedna učebnice stála asi 15 eur.

E-learning a skupinové projekty


Všechny prezentace a dodatečné materiály vyučující studentům nahraje na BlackBoard, což je e-learningové prostředí, kde mezi sebou mohou komunikovat účastníci kurzů a zpracovávat svoje skupinové projekty. Tohle mi na FSV výrazně chybí. Pokud přednášející má nějakou prezentaci, často studenti musejí vyzvídat, zda ji zpřístupní či ne. Zároveň nemáme žádnou platformu, kde bychom zjistili, jména dalších spolužáků navštěvujících kurz nebo s nimi komunikovali. Bez téhle "služby" by se asi místní předměty neobešly, protože téměř všude je součástí povinností skupinový projekt. 

Další požadavky pro splnění kurzu jsou kromě skupinového projektu a jeho prezentace obvykle průběžná četba, esej a závěrečná zkouška. Docházku nikdo nekontroluje, ale při množství probírané látky mi zatím nepřipadá možné u zkoušky uspět bez četby a docházky. 

Communication Studies vs. Mediální studia 


Obor, který jsem přijela do Antverp studovat, je Communication Studies a se liší od mých Mediálních studií na FSV v Praze. Communication Studies se skládají z různých předmětů, které jsou často velmi specificky zaměřeny - jako například Internal Communication se věnuje výuce lidí, kteří budou v budoucnu mít na starosti interní komunikaci v nějakém podniku. Já se věnuju hlavně žurnalistice, takže je to pro mě trochu něco nového. Zároveň se tady očekává, že když jde o Social/Communication Sciences, tak ze studentů budou na konci studia skuteční vědci, kteří budou schopní provést výzkum ve svém oboru. 

Jedna z posledních věcí, která je pro mě na téhle škole nová, jsou jarní prázdniny. V dubnu se škola zavře na dva týdny a všichni studenti mají prázdniny. :) 

Žádné komentáře:

Okomentovat